Кутін Василь Михайлович

Кафедра: Кафедра Електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті
Посада: завідувач кафедри, професор

Публікації

Патенти (3)

1. Пат. 96303 UA, МПК G01R 31/02. Спосіб забезпечення електробезпеки при виконанні робіт на струмоведучих частинах електроустановок надвисоких класів напруги [Текст] / Є. А. Бондаренко, В. М. Кутін (Україна). - № u201409440 ; заявл. 26.08.2014 ; опубл. 26.01.2015, Бюл. № 2. - 7 с. : кресл.
2. Пат. 93700 UA, МПК H02J 3/24. Пристрій для визначення швидкісних характеристик високовольтних вимикачів [Текст] / В. М. Кутін, О. Є. Рубаненко, С. В. Мисенко (Україна). - № u201405109 ; заявл. 14.05.2014 ; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19. - 5 с. : кресл.
3. Пат. 46093 UA, МПК H01M 10/44, H02J 7/00 . Спосіб передачі електричної енергії акумуляторній батареї від генератора постійного струму [Текст] / Б. І. Мокін, В. М. Кутін, В. В. Горенюк (Україна). – № 98094683 ; заявл. 03.09.1998 ; опубл. 15.05.2002, Бюл. № 5. – 6 с. : кресл.

Статті (28)

1. Кутін В. М. Вдосконалення методу контролю ізоляції блока «генератор–трансформатор» [Текст] / В. М. Кутін, О. О. Шпачук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2020. – № 1. – С. 39-45.
2. Автоматизація аналізу теплового стану електрообладнання [Текст] / В. М. Кутін, О. О. Шпачук, М. В. Нікітчук, В. М. Світко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2018. – № 3. – С. 51-56.
3. Кутін В. М. Математична модель визначення роботоздатності ізоляції розподільних мереж постійного струму та її аналіз [Текст] / В. М. Кутін, М. В. Кутіна // Вісник Криворізького національного університету. – 2016. – Вип. 42. – С. 65-68.
4. Кутін В. М. Пристрій захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором [Текст] / В. М. Кутін, В. І. Голінько, О. О. Шпачук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 2. – С. 133-138.
5. Кутін В. М. Моделювання струму в реагувальному органі пристрою захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором [Текст] / В. М. Кутін, О. О. Шпачук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 6. - С. 48-51.
6. Кутін В. М. Вдосконалення методу розрахунку індуктивного опору систем електропостачання з повітряними лініями електропередачі напругою 6–35 кВ [Текст] / В. М. Кутін, М. В. Кутіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2014. - № 3. - С. 65-69.
7. Кутін В. М. Досвід впровадження та забезпечення надійності елегазових вимикачів в умовах експлуатації [Електронний ресурс] / В. М. Кутін, О. Є. Рубаненко, С. В. Мисенко // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2013. - № 1. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/350.
8. Кутін В. М. Система керування технічним станом розподільних мереж з повітряними лініями електропередач [Текст] / В. М. Кутін, М. О. Ілюхін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 1. - С. 135-138.
9. Кутін В. М. Метод розрахунку електричного поля в зоні обслуговування електрообладнання підстанцій 220–750 кв [Текст] / В. М. Кутін, В. М. Стискал // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 1. - С. 120-123.
10. Кутін В. М. Вдосконалення методів діагностування високовольтних вимикачів [Текст] / В. М. Кутін, О. Є. Рубаненко, С. В. Мисенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 1. - С. 112-113.
11. Кутін В. М. Вдосконалення захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора [Текст] / В. М. Кутін, О. О. Шпачук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 1. - С. 105-108.
12. Лабзун М. П. Керування технічним станом опорно-стрижневих ізоляторів в експлуатації [Текст] / М. П. Лабзун, В. М. Кутін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 6. - С. 91-96.
13. Кутін В. М. Діагностика опорно-стрижневих ізоляторів [Електронний ресурс] / В. М. Кутін, М. П. Лабзун // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2011. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/253.
14. Кутін В. М. Вибір діагностичних параметрів на основі топологічної моделі об`єкта [Текст] / В. М. Кутін, М. В. Кутіна, М. О. Ілюхін // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. Остроградського. — 2008. — № 4(51), ч. 2. — С. 70-73.
15. Кутін В. М. Визначення роботоздатності складного об`єкта [Текст] / В. М. Кутін, С. В. Матвієнко, В. В. Луцяк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 6. - С. 11-13.
16. Кутін В. М. Вдосконалення методики визначення втрат електроенергії в мережах 10(6) кВ засобами теорії нечітких множин [Текст] / В. М. Кутін, В. В. Кулик, Д. С. Пискляров // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 5. - С. 43-49.
17. Кутін В. М. Пристрій неперервного контролю безпеки перебування людини в електричному полі промислової частоти [Текст] / В. М. Кутін, Є. А. Бондаренко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 5. - С. 31-34.
18. Автоматизація розрахунку втрат електроенергії в розподільних мережах 10(6) кв [Електронний ресурс] / В. М. Кутін, В. В. Кулик, Д. С. Піскляров, О. В. Лонська // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2008. - № 3. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/71.
19. Кутін В. М. Аналіз ефективності визначення груп сполучення обмоток силових трансформаторів [Електронний ресурс] / В. М. Кутін, В. М. Лагутін // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2008. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/52.
20. Кутін В. М. Комбінована система керування технічним станом розподільних мереж [Текст] / В. М. Кутін, С. В. Матвієнко, М. В. Кутіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 1. - С. 37-41.
21. Кутін В. М. Дослідження кидків струму намагнічування силових трансформаторів [Текст] / В. М. Кутін, В. Б. Одреховський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 6. - С. 147-150.
22. Кутін В. М. Визначення технічного стану ізоляції розподільних мереж напругою 6—10 кВ з урахуванням впливу несиметрії параметрів ізоляції відносно землі [Текст] / В. М. Кутін, С. В. Матвієнко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 6. - С. 142-146.
23. Кутін В. М. Математичне моделювання кидків струму намагнічування силових трансформаторів [Текст] / В. М. Кутін, В. Б. Одреховський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 4. - С. 53-57.
24. Кутін В. М. Оцінка ефективності систем діагностичного контролю [Текст] / В. М. Кутін, М. О. Ілюхін, М. В. Кутіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 3. - С. 51-53.
25. Кутін В. М. Діагностування екранувального комплекту одягу для робіт під напругою в процесі його експлуатації [Текст] / В. М. Кутін, Є. А. Бондаренко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 4. - С. 30-32.
26. Кутін В. М. Метод та система неперервного контролю технічного стану розподільної мережі напругою 6 - 35 кВ [Текст] / В. М. Кутін, В. В. Вашковський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 3. - С. 42-45.
27. Кутін В. М. Метод визначення періодичності контролю і допустимих величин параметрів для систем діагностування [Текст] / В. М. Кутін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 1. - С. 36-37.
28. Automation of energy losses calculation in 10(6) kv distributive networks [Електронний ресурс] / V. M. Kutin, V. V. Kulyk, D. S. Pisklarov, O. V. Lonska //Наукові праці ВНТУ. – 2008. – № 3. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/2008_3/2008-3_en.files/en/08vmkdnv_en.pdf.

Тези доповідей (7)

1. Кутін В. М. Визначення умов роботоздатності ізоляції розподільних мереж напругою 6-35 кВ [Електронний ресурс] / В. М. Кутін, М. В. Кутіна // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2020/paper/view/9078.
2. Кутін Василь Оцінка вірогідності контролю ізоляції блоку «генератор-трансформатор» [Електронний ресурс] / В. Кутін, О. Шпачук // Матеріали XV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2020)", м. Вiнниця, 8-10 жовтня 2020 р.– Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30590.
3. Кутін В. М. Вдосконалення методу визначення залишкового ресурсу силового електрообладнання підстанцій високої напруги в умовах експлуатації [Електронний ресурс] / В. М. Кутін, М. В. Кутіна // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2018/paper/view/4532.
4. Кутін В. М. Ризик-аналіз технічного стану силового електрообладнання [Електронний ресурс] / В. М. Кутін, М. В. Кутіна // Матеріали XIII мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2016)", м. Вiнниця, 3-6 жовтня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - Режим доступу : http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13122.
5. Кутін В. Вдосконалення захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором [Електронний ресурс] / Василь Кутін, Олександр Шпачук // Матеріали XIII мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2016)", м. Вiнниця, 3-6 жовтня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - Режим доступу : http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13086.
6. Кутін В. М. Автоматизація пошуку пошкоджень в розподільчих мережах з повітряними лініями електропередачі напругою 6-35 кВ [Електронний ресурс] / В. М. Кутін О. С. Томеш // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016), Вінниця, 4-10 травня 2016 р. - Електронні текстові дані. - 2016. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=21&mat=329
7. Визначення технічного стану елементів приводу елегазових вимикачів / В. М. Кутін, О. Є. Рубаненко, Л. К. Поліщук, С. В. Мисенко // Materiały X naukowi-praktycznej konferencji «Naukowа przestren EUROPY - 2014», 7 – 13 kwetnia 2014 roku. – Premyśl, 2014. - V. 35. - P. 44-54.