Кутін Василь Михайлович

Кафедра: Кафедра Комп`ютеризовані електромеханічні системи і комплекси
Посада: професор

Публікації

Монографії (2)

1. Захист від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором [Текст] : монографія / В. М. Кутін, О. О. Шпачук , Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 184 с. – ISBN 978-966-641-748-3.
2. Методи та засоби діагностування елегазових вимикачів [Текст] : монографія / В. М. Кутін, О. Є. Рубаненко, С. В. Мисенко , Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 124 с. – ISBN 978-966-641-722-3.

Патенти (3)

1. Пат. 96303 UA, МПК G01R 31/02. Спосіб забезпечення електробезпеки при виконанні робіт на струмоведучих частинах електроустановок надвисоких класів напруги [Текст] / Є. А. Бондаренко, В. М. Кутін (Україна). - № u201409440 ; заявл. 26.08.2014 ; опубл. 26.01.2015, Бюл. № 2. - 7 с. : кресл.
2. Пат. 93700 UA, МПК H02J 3/24. Пристрій для визначення швидкісних характеристик високовольтних вимикачів [Текст] / В. М. Кутін, О. Є. Рубаненко, С. В. Мисенко (Україна). - № u201405109 ; заявл. 14.05.2014 ; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19. - 5 с. : кресл.
3. Пат. 46093 UA, МПК H01M 10/44, H02J 7/00 . Спосіб передачі електричної енергії акумуляторній батареї від генератора постійного струму [Текст] / Б. І. Мокін, В. М. Кутін, В. В. Горенюк (Україна). – № 98094683 ; заявл. 03.09.1998 ; опубл. 15.05.2002, Бюл. № 5. – 6 с. : кресл.

Статті (35)

1. Кутін В. М. Принцип визначення умов роботоздатності ізоляції розподільних мереж з напругою 6- 35 кВ. / Кутін В. М., Кутіна М. В., Ковальов А. І. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2022. – №1 (305) – С. 152-158. – ISSN 2307-5732.
2. Kutin V. Workability conditions determination of network distribution with overhead lines power transmission with the 6-35 kV./ V Kutin, M Kutina, A Kovalov // Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021) Kryvyi Rih, Ukraine, May 19-21, 2021. - E3S Web of Conferences 280, 05008 (2021). DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128005008/
3. Кутін В. М. Оцінювання вірогідності контролю параметрів ізоляції обмотки статора блока «генератор–трансформатор» / В. М. Кутін, O. O. Шпачук, М. В. Кутіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2021. - №2 – С. 63-68. –ISSN 1997–9266.
4. Кутін В. М. Вдосконалення методу контролю ізоляції блока «генератор–трансформатор» [Текст] / В. М. Кутін, О. О. Шпачук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2020. – № 1. – С. 39-45.
5. Evgen A. BONDARENKO, Vasyl M. KUTIN, Maryna V. KUTINA, Oleksandr B. YANCHENKO, Liliia P.RUDA Andrzej SMOLARZ, Saule RAKHMETULLINA, Yedilkhan AMIRGALIYEV. Technology of personnel protection the electromagnetic field in electrical installations ofultrahigh voltage classes// PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY,- – Vol. 2020, – No 10 – P. 106- 109.
6. Автоматизація процесу аналізу теплового стану високовольтних трансформаторів струму / В. М. Кутін, М. В. Нікітчук, В. М. Світко, О. О. Шпачук // Методи та прилади контролю якості. – 2019. – № 2. – С. 96-110.
7. Кутін, В. М. Метод ризик-аналізу для прогнозування технічного стану електрообладнання трансформаторних підстанцій / В. М. Кутін, Є. А. Бондаренко, М. В. Кутіна // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал. – 2019. – № 2 (56). – С. 84–90. - ISSN 1813-5420
8. Автоматизація аналізу теплового стану електрообладнання [Текст] / В. М. Кутін, О. О. Шпачук, М. В. Нікітчук, В. М. Світко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2018. – № 3. – С. 51-56.
9. Bondarenko Y. A. Evaluation of the risk of occupation a diseases caused by electromagnetic field generated by extra-highvoltage electric installations // Yevgeni A. Bondarenko, Vasyl M. Kutin, Maryna V. Kutina, Assel Mussabekova, Konrad Gromaszek // SMAILOVA3PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, R. 93 NR 5 – 2017.– P. 118–121.
10. Кутін В. М. Математична модель визначення роботоздатності ізоляції розподільних мереж постійного струму та її аналіз [Текст] / В. М. Кутін, М. В. Кутіна // Вісник Криворізького національного університету. – 2016. – Вип. 42. – С. 65-68.
11. Кутін В. М. Пристрій захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором [Текст] / В. М. Кутін, В. І. Голінько, О. О. Шпачук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 2. – С. 133-138.
12. Кутін В. М. Моделювання струму в реагувальному органі пристрою захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором [Текст] / В. М. Кутін, О. О. Шпачук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2013. - № 6. - С. 48-51.
13. Кутін В. М. Вдосконалення методу розрахунку індуктивного опору систем електропостачання з повітряними лініями електропередачі напругою 6–35 кВ [Текст] / В. М. Кутін, М. В. Кутіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2014. - № 3. - С. 65-69.
14. Кутін В. М. Досвід впровадження та забезпечення надійності елегазових вимикачів в умовах експлуатації [Електронний ресурс] / В. М. Кутін, О. Є. Рубаненко, С. В. Мисенко // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2013. - № 1. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/350.
15. Кутін В. М. Система керування технічним станом розподільних мереж з повітряними лініями електропередач [Текст] / В. М. Кутін, М. О. Ілюхін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 1. - С. 135-138.
16. Кутін В. М. Метод розрахунку електричного поля в зоні обслуговування електрообладнання підстанцій 220–750 кв [Текст] / В. М. Кутін, В. М. Стискал // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 1. - С. 120-123.
17. Кутін В. М. Вдосконалення методів діагностування високовольтних вимикачів [Текст] / В. М. Кутін, О. Є. Рубаненко, С. В. Мисенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 1. - С. 112-113.
18. Кутін В. М. Вдосконалення захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора [Текст] / В. М. Кутін, О. О. Шпачук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 1. - С. 105-108.
19. Лабзун М. П. Керування технічним станом опорно-стрижневих ізоляторів в експлуатації [Текст] / М. П. Лабзун, В. М. Кутін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2011. - № 6. - С. 91-96.
20. Кутін В. М. Діагностика опорно-стрижневих ізоляторів [Електронний ресурс] / В. М. Кутін, М. П. Лабзун // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2011. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/253.
21. Кутін В. М. Вибір діагностичних параметрів на основі топологічної моделі об`єкта [Текст] / В. М. Кутін, М. В. Кутіна, М. О. Ілюхін // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. Остроградського. — 2008. — № 4(51), ч. 2. — С. 70-73.
22. Кутін В. М. Визначення роботоздатності складного об`єкта [Текст] / В. М. Кутін, С. В. Матвієнко, В. В. Луцяк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 6. - С. 11-13.
23. Кутін В. М. Вдосконалення методики визначення втрат електроенергії в мережах 10(6) кВ засобами теорії нечітких множин [Текст] / В. М. Кутін, В. В. Кулик, Д. С. Пискляров // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 5. - С. 43-49.
24. Кутін В. М. Пристрій неперервного контролю безпеки перебування людини в електричному полі промислової частоти [Текст] / В. М. Кутін, Є. А. Бондаренко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 5. - С. 31-34.
25. Автоматизація розрахунку втрат електроенергії в розподільних мережах 10(6) кв [Електронний ресурс] / В. М. Кутін, В. В. Кулик, Д. С. Піскляров, О. В. Лонська // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2008. - № 3. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/71.
26. Кутін В. М. Аналіз ефективності визначення груп сполучення обмоток силових трансформаторів [Електронний ресурс] / В. М. Кутін, В. М. Лагутін // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2008. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/52.
27. Кутін В. М. Комбінована система керування технічним станом розподільних мереж [Текст] / В. М. Кутін, С. В. Матвієнко, М. В. Кутіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 1. - С. 37-41.
28. Кутін В. М. Дослідження кидків струму намагнічування силових трансформаторів [Текст] / В. М. Кутін, В. Б. Одреховський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 6. - С. 147-150.
29. Кутін В. М. Визначення технічного стану ізоляції розподільних мереж напругою 6—10 кВ з урахуванням впливу несиметрії параметрів ізоляції відносно землі [Текст] / В. М. Кутін, С. В. Матвієнко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 6. - С. 142-146.
30. Кутін В. М. Математичне моделювання кидків струму намагнічування силових трансформаторів [Текст] / В. М. Кутін, В. Б. Одреховський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 4. - С. 53-57.
31. Кутін В. М. Оцінка ефективності систем діагностичного контролю [Текст] / В. М. Кутін, М. О. Ілюхін, М. В. Кутіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 3. - С. 51-53.
32. Кутін В. М. Діагностування екранувального комплекту одягу для робіт під напругою в процесі його експлуатації [Текст] / В. М. Кутін, Є. А. Бондаренко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 4. - С. 30-32.
33. Кутін В. М. Метод та система неперервного контролю технічного стану розподільної мережі напругою 6 - 35 кВ [Текст] / В. М. Кутін, В. В. Вашковський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 3. - С. 42-45.
34. Кутін В. М. Метод визначення періодичності контролю і допустимих величин параметрів для систем діагностування [Текст] / В. М. Кутін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 1. - С. 36-37.
35. Automation of energy losses calculation in 10(6) kv distributive networks [Електронний ресурс] / V. M. Kutin, V. V. Kulyk, D. S. Pisklarov, O. V. Lonska //Наукові праці ВНТУ. – 2008. – № 3. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/2008_3/2008-3_en.files/en/08vmkdnv_en.pdf.

Тези доповідей (13)

1. Кутін В. М. Захисне шунтування пошкодженої фази відносно землі в розподільних мережах/ Кутін В. М., Кутіна М. В., Ковальов А. І., Цимбалюк В. М. // LI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2022), Вінниця, 30-31 травня 2022 р. – Електрон. текст. дані. – 2022. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2022/paper/view/15109/12747.
2. Кутін В. М. Комбінований метод контролю технічного стану ізоляції полюсів відносно землі двопровідної мережі постійного струму/ Кутін В. М., Кутіна М. В., Продан М. П. // LI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2022), Вінниця, 30-31 травня 2022 р. – Електрон. текст. дані. – 2022. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2022/paper/view/15108/12746.
3. Кутін В. М. Автоматизація процесу пошуку місця пошкодження в розподільних мережах напругою 6-35 кВ/ Кутін В. М., Кутіна М. В., Пасічник Я. С. // LI Науково-технічна конференція факультету електроенергетики та електромеханіки (2022), Вінниця, 30-31 травня 2022 р. – Електрон. текст. дані. – 2022. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2022/paper/view/15106/12738.
4. Вплив режиму нейтралі на технічний стан ізоляції в розподільних мережах [Електронний ресурс] / А. І. Ковальов, В. М. Кутін // Матеріали XL науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, м. Вінниця, 10 березня -15 квітня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2021/paper/view/11932/9966
5. Кутін В. М. / Принцип визначення умов роботоздатності ізоляції розподільних мереж з повітряними лініями електропередач напругою 6- 35 КВ [Електронний ресурс] / В. М. Кутін, М. В. Кутіна, А. І. Ковальов // V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАМИ – ОКЕУ`21».Тези доповідей. Вінниця, 2021. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: 11705 (vntu.edu.ua)
6. Кутін В. М. Визначення умов роботоздатності ізоляції розподільних мереж напругою 6-35 кВ [Електронний ресурс] / В. М. Кутін, М. В. Кутіна // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2020/paper/view/9078.
7. Кутін Василь Оцінка вірогідності контролю ізоляції блоку «генератор-трансформатор» [Електронний ресурс] / В. Кутін, О. Шпачук // Матеріали XV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2020)", м. Вiнниця, 8-10 жовтня 2020 р.– Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30590.
8. Кутін В. М. Вдосконалення методу контролю ізоляції блока «генератор-трансформатор» [Текст] / В. М. Кутін, О. О. Шпачук // Тези доповідей п`ятої міжнародної наукової конференції "Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2019)", 29-31 жовтня 2019 р. – Вінниця, 2019. – С. 84-85.
9. Кутін В. М. Вдосконалення методу визначення залишкового ресурсу силового електрообладнання підстанцій високої напруги в умовах експлуатації [Електронний ресурс] / В. М. Кутін, М. В. Кутіна // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2018/paper/view/4532.
10. Кутін В. М. Ризик-аналіз технічного стану силового електрообладнання [Електронний ресурс] / В. М. Кутін, М. В. Кутіна // Матеріали XIII мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2016)", м. Вiнниця, 3-6 жовтня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - Режим доступу : http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13122.
11. Кутін В. Вдосконалення захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором [Електронний ресурс] / Василь Кутін, Олександр Шпачук // Матеріали XIII мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2016)", м. Вiнниця, 3-6 жовтня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - Режим доступу : http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13086.
12. Кутін В. М. Автоматизація пошуку пошкоджень в розподільчих мережах з повітряними лініями електропередачі напругою 6-35 кВ [Електронний ресурс] / В. М. Кутін О. С. Томеш // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016), Вінниця, 4-10 травня 2016 р. - Електронні текстові дані. - 2016. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=21&mat=329
13. Визначення технічного стану елементів приводу елегазових вимикачів / В. М. Кутін, О. Є. Рубаненко, Л. К. Поліщук, С. В. Мисенко // Materiały X naukowi-praktycznej konferencji «Naukowа przestren EUROPY - 2014», 7 – 13 kwetnia 2014 roku. – Premyśl, 2014. - V. 35. - P. 44-54.