Кутін Василь Михайлович

Резюме

 

Кутін Василь Михайлович. Народився 15 серпня 1941 р, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області (Україна). Освіта вища, Криворізький гірничорудний інститут в 1962 році. Спеціальність «Електрифікація промислових підприємств і установок». Фах, інженер – електрик.

Академічні звання. Кандидат технічних наук (1973 р.) за спеціальністю 05.09.03 - Електротехнічні комплекси та системи». Доцент - 1977 р.; доктор технічних наук (2003 р.) спеціальність 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи». Професор з 2004.

Лауреат премії Ради Міністрів СРСР (1988 р. за розробку і впровадження високоефективних технологій виконання ремонтних робіт під напругою на лініях електропередач напругою330-750 кВ.

В яких установах, ким і коли працював:

1962 - 1967 р. - асистент, старший викладач кафедри «Теоретичних основ електротехніки Криворізького гірничорудного інституту;

1967 - 1970 р. - аспірант з відривом від виробництва Криворізького гірничорудного інституту.

1970 - 1974 р. - старший науковий співробітник НДЧ Криворізького гірничорудного інституту;

1974 - 1977 р. старший викладач, доцент кафедри електричних станцій Вінницького технічного інституту.

1977 - 1993 р. - завідувач кафедри електричних станцій Вінницького технічного інституту (Вінницький державний технічний університет).

З 1993 р. і по теперішній час - професор кафедри електричних станцій та систем;

3 1988 р. по 2015 р. - директор центру підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів в галузі енергетики.

З 2013 р.  по 2014 р. -  завідувач кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту  Вінницького технічного інституту (Вінницький державний технічний університет).

З 2015 р. по теперішній час завідувач кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті.

Стисла характеристика діяльності і основні напрямки досліджень:

Основний напрямок досліджень - діагностика та, відновлення електрообладнання під робочою напругою

Основні опубліковані праці.

1. Кутин В. М. Безопасность линий електропередач/ О. И. Кульматицкий, В. М. Кутин. - Киев: Техника - 1991. -112 с.  

2. Кутин В. М. Диагностика электрических распределтельных сетей / В. М Кутин, О.И. Кульматицкий. – Киев: Техника – 1993. –196 с

3. Кутин В. М. Поиск повреждений в распределительных электрических сетях / В. М Кутин, П. К. Пискляров. – Киев: Техніка. – 1994.–186 с.

4. Кутін В. М. Діагностика електрообладнання . Типові задачі та лабораторний практикум / В. М. Кутін, М. О. Ілюхін. Вінниця : ВНТУ, 2010. 148 с.

5. Кутін В. М. Методи та засоби пошуку пошкодження в розподільних мережах з повітряними лініями електропередачі напругою 6–35 кВ : / В. М Кутин, В. В. Луцяк. – Вінниця: ВНТУ – 2011.–160 с

6. Кутін В. М. Методи та засоби контролю ізоляції та захисного вимикання в двопровідних мережах постійного струму / В. М Кутин, Л. Н. Добровольськя, М. В. Романюк. – Луцьк: РВВ ЛНТУ – 2012.–132 с

7. Кутін В. М. Діагностика електрообладнання. Навчальний посібник / В. М. Кутін, М. О. Ілюхін, М. В. Кутіна. — Вінниця : ВНТУ, 2014. — 161 с.

8. Кутін В. М. Методи та засоби діагностування опорно-стрижневих ізоляторів: монографія/ М. П. Лабзун, О. Є. Рубаненко, В. М. Кутін - Вінниця: ВНТУ, 2010 - 323 с. 

9. Кутін В. М. Визначення умов роботоздатності розподільних мереж/ В. М. Кутін, С. В. Матвієнко. - Вінниця ВНТУ,  2015 - 148 с. 

Підготував – 12 кандидатів технічних наук.

Публікації про автора:

1. І. Волошенюк. Новий лауреат // За інженерні кадри – № 17, 1988.

2.І. Волошенюк. Лауреат // За інженерні кадри – № 18, 1999 – С1.

3. Я. Рекрут. Под напряженим, но безопасно // Рабочая газета 15 июня, 1988.

4. Б. Дьяконов. Надія і опора // За інженерні кадри – № 1, 1989.

5. І. Зінько. Костюм з генеральських погонів в електричному полі // Вінницькі відомості 14 серпня 1997 року, С. 5.

6. І. Зінько. І все таки вона крутиться // Вінницькі відомості – № 19, 1997, С.5.